Revit Architecture Fundamentals

Revit Architecture Fundamentals

Revit architecture
16
Gus, 2021
Cmimi: 29,900€

Për studentë: 23,920€

Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 32 orë
 • Çmimi i trajnimit: 29900 Leke me TVSH (Për studentë 23920 Leke)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!

 

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials

Autodesk Revit është një program shumë i fuqishëm i kategorisë BIM (Building Information Modeling) i cili punon në atë mënyrë, si arkitektët mendojnë!

Programi strukturon procesin e dizajnit përmes përdorimit të një modeli qendror 3D, ku ndryshimet e bëra në një pamje azhurnohen në të gjitha pamjet tjera, përfshirë edhe tabelat e ndryshme të cilat në fund mund të printohen.

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials është të aftësojë studentët të krijojnë modele të plota 3D të projekteve arkitektonike dhe t’i vendosin ato në vizatimet e punës. Prandaj, ky trajnim fokusohet në përdorimin e veglave (komandave) bazike, të cilat ju nevojiten shumicës së përdoruesve të këtij programi.

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit Revit.

Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.

Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Curriculum  0/4

Modul 1 : Koncepte bazë
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 2: Mjedisi i programit  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 3: Organizimi i projektit dhe importimi  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 4: Bazat e modelimit  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 5: Vendosja e dyerve dhe dritareve  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 6: Komponentët e krijuar me skicë  0/3

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Modul 7: Shkallët dhe muret komplekse  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 8: Sipërfaqet  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 9: Llojet e mureve dhe çarjet  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 10: Preventivi dhe emërtimet automatike  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 11: Shënimet  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 12: Familjet dhe Bashkëpunimi  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 13: Masa  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 14: Vizibiliteti dhe Kontrolli i grafikës  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 15: Vizualizimi  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Modul 16: Formatimi, Printimi  0/4

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Instruktorë

Alba Malo

Alba Malo ka një eksperiencë 6 vjeçare në arkitekturë ku përfshihet projektimi, zbatimi, menaxhimi dhe trajnimi. E çertifikuar nga Autodesk si Autodesk Certified Professional, ajo është e dedikuar të ndihmojë arkitektët të arrijnë të maksimizojnë efektivitetin në punë nëpërmjet përdorimit të softwerit Revit Architecture. Duke ndarë pasionin e saj mes projektimit arkitektonik dhe integrimit të BIM në fushën e gjerë të ndërtimit, Alba ka krijuar një cikël leksionesh të qarta dhe preçize, të cilat kanë në thelb përdorimin praktik të programit dhe ndërveprimin me disiplinat e tjera të ndërtimit. Duke e konsideruar Revit si të vetmen platformë të integruar plotësisht për projektimin parametrik të ndërtesave, ajo trajnon përdoruesit e cilitdo nivel (fillestar, mestar, të avancuar) për të përvetësuar përdorimin e këtij softweri që po merr gjithmonë e më shumë zhvillim. Qasja e saj është shpjegimi dhe demonstrimi hap pas hapi i të gjithë procesit të projektimit, duke e finalizuar projektin teknik edhe me vizualizimet që do të prezantohen për klientin. Alba tanime eshte pjese e qendres tone trajnuese IT&CAD Training Center ne Tirane dhe eshte instruktore ne Revit Architecture prane qendres tone.