Na kontaktoni

Kontakti me ne  Shqiperi

  IT&CAD Training Center
  Rr. Hoxha Tahsim Pallati 11, Kati 3, Nr. 5/1
  1001 Tiranë SHQIPËRI
  Mob: 0694521166
  Email: info@itcad.net
  Web: itcad.net

  Kosove

  IT&CAD Training Center
  Rr. Bajram Kelmendi 151
  10000 Prishtinë K O S O V Ë
  Mob: 045/977766
  Tel: 038/609-709
  Email: info@itcad.net
  Web: itcad.net