AutoCAD – Vizatimi ne 3D

AutoCAD – Vizatimi ne 3D

AutoCAD 2022 Social_Houseboat_Instagram1080x1080
16
Gus, 2021
Cmimi: 23,750€

Për studentë: 19,000€

Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 16 orë
 • Çmimi i trajnimit: 23,750 lek me TVSH (Për studentë 19,000 lek)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

Objektivi AutoCAD – Vizatimi në 3D

Gjatë trajnimit në AutoCAD – Vizatimi në 3D studentet do të aftësohen mjaftueshëm rreth koncepteve dhe metodave të modelimit ne 3D. Në këtë trajnim është përfshirë në tërësi hapësira punuese modelimi 3D, veglat për navigim 3D si dhe përdorimi i sistemit koordinativ në hapësirë. Studenti do të jetë në gjendje të krijoj modele të thjeshta 3D, modele nga profilet 2D, modele kompleks 3D, si dhe do të përgatitet për modifikimin edhe editimin e këtyre modeleve. Studentët gjithashtu do të njihen me konceptin  vizualizimit të modeleve, përfshirë ndriçimin dhe materializimin.

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri të mira në punën 3D në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive të mëhershme të programit AutoCAD.
Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.

Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Parakushtet për të ndjekur trajnimin

Rekomandohet një nivel i mirë i aftësive të punës në programin AutoCAD për vizatim 2D, për të gjithë ata që duan t’i shfrytëzojnë mundësitë e modelimit në AutoCAD 3D.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 10 weeks

Moduli i Trajnimit  0/9

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.

Instruktorë

Ermal Spahiu

Gent Elshani ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, në kuadër të departamentit të Ndërtimtarisë, dega Konstruktiv. Genti ka një përvojë disavjeçare në fushën e inxhinierisë së ndërtimit, posaçërisht në fazën projektimit dhe detajizimit të strukturave. Ai është certifikuar në mesin e vitit 2021 në njërin nga softuerët më të fuqishëm BIM – Revit, duke marrë kredencialet ACP dhe që nga atëherë është pjesë e qendrës trajnuese IT&CAD.