Revit MEP Mechanical

Revit MEP Mechanical

Revit MEP
20
Gus, 2021
Cmimi: 29,900€

Për studentë: 23,920€

Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 32 orë
 • Çmimi i trajnimit: 29900 Lek me TVSH (Për studentë 23920 Lek)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!

 

Objektivi i trajnimit Revit Mechanical

Autodesk Mechanical është një program shumë i fuqishëm i kategorisë BIM (Building Information Modeling) i cili punon në mënyrë të kordinuar me disiplinat e tjera sikurse janë sistemet hidraulike, elektrike, arkitekture dhe strukture.
Programi strukturon procesin e dizajnit përmes përdorimit të një modeli qendror 3D, ku ndryshimet e bëra në një pamje azhurnohen në të gjitha pamjet tjera, përfshirë edhe tabelat e ndryshme të cilat në fund mund të printohen.
Objektivi i trajnimit Revit Mechanical është të aftësojë pjesëmarrësit bazat e Impiantit Mekanik
duke përdorur Revit MEP si një mjet të fuqishëm dhe fleksibël të modelimit inxhinierik. Objektivi
është njohja e pjesëmarrësve me mjetet e nevojshme për krijimin, dokumentimin dhe printimin e
modelit parametrik. Pjesëmarrësit do të marrin bazat e projektit Revit Mechanical duke filluar nga
linkimi në një modeli arkitektonik deri tek konstruktimi i dokumentave.

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit Revit.

Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.
Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Moduli I trajnimit  0/14

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.

Instruktorë

Rudolf Topi

Eshte I diplomuar ne Inxhinieri Mekanike ne Universitetin Politeknik te Tiranes dhe ne vitin 2015 ishte pjese ne kompanine “ATES sh.p.k” ku ka realizuar projekte ne konstruksione metalike duke perfshire godina industirale, mbikalime, ura, apartamente, etj. Ne vitin 2016 i eshte bashkuar njeres prej studiove me te medha te projektimit ne Shqiperi persa i takon disiplines Mekanike dhe Hidraulike “ArchiMED S.P.S.” ku ka projektuar objekte si: vila, apartamente, palate, hotele, shkolla, spitale, poliklinika, teater, objekte industirale dhe objekte kulturore. Pas 3 vitesh i eshte bashkuar kompanise “AL NOBEL” tek e cila ka realizuar projektimin e sistemeve Mekanike dhe hidraulike per vila dhe hotele. Gjithashtu ka ndjekur dhe supervizuar hap pas hapi zbatimin e ketyre projekteve. Po ne kete vit ka nisur bashkpunimet me “Institutin Leonardo Da Vinci” ku ka realizuar tranjime ne Autodesk Revit MEP per 2 vite. Ne vitin 2020 eshte bere pjese e kompanise “Crystal BIM Solution” tek e cila ka pozicionin e Mechanical BIM Coordinator ku ofrojme sherbime ne Modelim, CAD to BIM, SCAN to BIM si dhe krijimin e komponenteve/familjeve. Nga viti 2020 eshte edhe Autodesk Certified Professional ne Revit MEP Mechanical dhe ne vitin 2021 I eshte bashkangjite qendres tone trajnuese ku do te mbaje trajnimet ne Revit MEP Mechanical ne Tirane.