AutoCAD Civil 3D Essentials

AutoCAD Civil 3D Essentials

This post was authored by James Lord Solutions Consultant at U.S. CAD …
25
Tet, 2021
Cmimi: 35,800€

Për studentë: 28,640€

 Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 32 orë
 • Çmimi i trajnimit: 35800Lek me TVSH (Për studentë 28640Lek) 
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… përfiton 10% ekstra zbritje

Objektivi i trajnimit Civil 3D

Autodesk Civil 3D është një BIM softuer i cili përdoret në shumë fusha të ndryshme të Ndërtimtarisë e më gjerë, duke filluar nga importimi i të dhënave të terrenit, e më pas implementimi i tyre në projekte komplekse siç janë: rrugët dhe autostradat, hekurudhat, airoportet, strukturat nëntokësore (ujësjellës, kanalizim, ujërat e shiut, etj), analizat e ndryshme, modelimet e terrenit, sipërfaqet, parcelat si dhe strukturat tjera komplekse ndërtimore.

Ambienti Dinamik të cilin e ofron Civil 3D, e bën të mundur që të gjitha ndryshimet që bëhen në projekt, automatikisht të ndodhin në të gjitha objektet tjera të cilat janë pjesë e atij projekti. Po ashtu ky softuer ofron edhe bashkëpunimin me programet tjera të Autodesk që bëjnë vizualizimet finale të projekteve siç janë 3ds Max, Infraworks etj. Të gjitha keto elemente ndikojnë që Civil 3D të jetë njëri ndër softuerët më të fuqishëm dhe më kompleks i krijuar ndonjëherë sa i perket fushës së Ndërtimtarisë dhe më gjerë.


Përfitimet nga trajnimi

Në këtë trajnim studentët do të fitojnë njohuritë themelore për të punuar me këtë softuer shumë të sofistikuar, që më pas të bëjnë zgjerimin e atyre njohurive në nivele më të larta profesionale. Kurrikula e këtij niveli do të përfshinë temat esenciale siç janë:

 • Njohuritë kryesore te hapësirës punuese të shfrytëzuesit në Civil 3D (User Interface)
 • Importimi i pikave, krijimi i grupeve të tyre, si dhe manipulimi me të dhënat tjera gjeodezike
 • Krijimi, editimi, dhe analizimi e Sipërfaqeve
 • Krijimi dhe editimi i parcelave si dhe raportit tekstual të tyre
 • Krijimi dhe editimi i akseve (alignments), profileve gjatësore, tërthore dhe llogaritja e vëllimeve
 • Teknikat bazike për krijimin e korridoreve, dhe udhëkryqeve (corridors and intersections)
 • Modelimi i terrenit, projektimi i gypave, si dhe përgaditja e projektit për printim, e më shumë
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Curriculum   0/18

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.

Instruktorë

Luan Alidema

Autodesk Authorized Trainer Autodesk Civil 3D Certified Professional Luan Alidema ka studiuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, në kuader të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në degën Konstruktiv. Po ashtu ka qenë i angazhuar në projekte të ndryshme inxhinierike të Ndërtimtarisë me kompani lokale apo të huaj në ofrimin e zgjidhjeve duke shfrytëzuar Civil 3D, zgjidhjeve statike për objekte të ndryshme banesore apo komerciale e po ashtu edhe në ligjerimin e disa softuerëve të familjes Autodesk duke filluar me AutoCAD dhe më pas duke vazhduar me AutoCAD Map, Raster Design si dhe në fund AutoCAD Civil 3D për të cilin edhe është licencuar. Pas një pune të vazhdueshme përbrenda konceptit që e ofron Autodesk, në vitin 2021 Luani ka arritur që të fitoj kredencialet Autodesk Certified Professional (ACP) në programin Autodesk Civil 3D, duke u bërë ACP i dytë në trojet shqiptare që zotëron këtë Softuer të fuqishëm inxhinierik. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.