Forma e Aplikimit

Emri
Field is required!
Field is required!
Mbiemri
Field is required!
Field is required!
Pregatitja profesionale
Field is required!
Field is required!
E-maili
Field is required!
Field is required!
Telefoni
Field is required!
Field is required!

 • – Selekto nje trajnim –
 • AutoCAD Vizatimi ne 2D
 • AutoCAD – Vizatimi ne 3D
 • AutoCAD Civil 3D për gjeodetë
 • Maya – Modeling & Animation
 • Revit Architecture Essentials
 • 3ds Max + Vray Fundamentals
 • 3ds Max + Vray MASTER CLASS
 • AutoCAD Civil 3D Essentials
 • Inventor Essentials
 • REVIT for Structure – Fundamentals

– Selekto nje trajnim –

Field is required!
Field is required!

Çmimet janë dhënë për vijues.

Numri minimal i vijuesve në grup duhet të jet 6.

Në çmim janë të përfshira edhe taksat e vendit.

Orari definitiv caktohet në momentin kur janë paraqitur numër i domosdoshëm i kandidatëve të interesuar, varësisht nga terminet e lira në Qendrën Trajnuese.

Pas ndjekjes së ndonjërit prej trajnimeve për programet Autodesk, kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unikat dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut. Kjo certifikatë është e vlefshme në tërë botën!

Kurse, pas ndjekjes së ndonjërit prej trajnimeve të kategorisë Web Development merr certifikatë për përfundimin e trajnimit!