fbpx

Apliko

Çmimet janë dhënë për vijues. Numri minimal i vijuesve në grup duhet të jet 6.

Në çmim është përfshirë edhe TVSH-ja 18%.

Orari definitiv caktohet në momentin kur janë paraqitur numër i domosdoshëm i kandidatëve të interesuar, varësisht nga terminet e lira në Qendrën Trajnuese.

Pas ndjekjes së ndonjërit prej trajnimeve për programet Autodesk, kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unikat dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut. Kjo certifikatë është e vlefshme në tërë botën!

Kurse, pas ndjekjes së ndonjërit prej trajnimeve të kategorisë Web Development merr certifikatë për përfundimin e trajnimit!

  Emri dhe mbiemri

  Pregatitja profesionale

  E-maili

  Telefoni

  Zgjedhni trajnimin

   scroll-to-top