IT&CAD
TRAINING CENTER
BE A PROFESSIONAL CAD DESIGNER TE GJITHA TRAJNIMET

Trajnimet

Prishtinë
Autocad
188€
188€
0
3ds Max + V-Ray Fundamentals course icon
230€
230€
0
Tower and armcad
195€
195€
0
0
Civil 3d
170€
170€
0
0
Revit
195€
195€
0

Se shpejti me Trajnime ne

Tiranë
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aplikant

Trajnime

Qendra Trajnuse

IT&CAD Training Center

Eventet