Për ne

Klasa

Pas një angazhimi disa mujorë dhe duke patur parasysh kriteret shumë rigoroze të kompanisë Autodesk për akreditim si ATC, kompania City Computer shpk, ka themeluar Qendrën Trajnuese IT&CAD Training Center, e cila pastaj ka arritur të akreditohet si Autodesk Authorized Training Center (ATC) e parë e pavarur në Kosovë.

Galeria

Trajnuesit

Na shkruani

Ku ndodhemi:

Na ndiqni në Facebook