fbpx

Vizatimet ne Arkitekture

04-02-20 Sabri Murati 0 comment

Një vizatim arkitektonik është vizatim teknik i një ndërtese ose një projekt ndërtimi. Vizatimet arkitektonike përdoren nga arkitektët dhe të tjerët për një numër qëllimesh: të zhvillojnë një ide të projektimit në një propozim koherent, të komunikojnë ide dhe koncepte, të bindin klientët për meritat e një dizajni, të ndihmojnë një kontraktues ndërtimi që ta ndërtojë duke u bazuar në concept.
Vizatimet arkitektonike bëhen sipas një grupi konventash, të cilat përfshijnë pamje të veçantë (plani i dyshemesë, seksioni, etj.), madhësitë e fletëve, njësitë e matjes dhe shkallët, shënimet dhe referencat e kryqëzuara.
Historikisht, vizatimet bëheshin me ngjyrë në letër ose në një material të ngjashëm, dhe çdo kopje e kërkuar duhej të bëhej me zell me dorë. Shekulli i njëzetë pati një zhvendosje sa i përket vizatimit në letër gjurmuese, në mënyrë që kopjet mekanike të mund të bëhëshin në mënyrë më efikase.
Zhvillimi i kompjuterit pati një ndikim të madh në metodat e përdorura për të hartuar dhe krijuar vizatime teknike, duke e bërë vizatimin manual pothuajse të pa përdorur, dhe duke hapur mundësi të reja të formës duke përdorur forma organike dhe gjeometri komplekse. Sot, pjesa dërrmuese e vizatimeve janë krijuar duke përdorur softuerin CAD.

itcad #autodesk #autoCad #architecture #drawing
www.itcad.netscroll-to-top