Revit Architecture Essentials

Revit Architecture Essentials

Revit
22
Shk, 2020
Cmimi: 195€

Për studentë: 156€

Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 20 orë
 • Çmimi i trajnimit: 195€ me TVSH (Për studentë 156€)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

 

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials

Autodesk Revit është një program shumë i fuqishëm i kategorisë BIM (Building Information Modeling) i cili punon në atë mënyrë, si arkitektët mendojnë!

Programi strukturon procesin e dizajnit përmes përdorimit të një modeli qendror 3D, ku ndryshimet e bëra në një pamje azhurnohen në të gjitha pamjet tjera, përfshirë edhe tabelat e ndryshme të cilat në fund mund të printohen.

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials është të aftësojë studentët të krijojnë modele të plota 3D të projekteve arkitektonike dhe t’i vendosin ato në vizatimet e punës. Prandaj, ky trajnim fokusohet në përdorimin e veglave (komandave) bazike, të cilat ju nevojiten shumicës së përdoruesve të këtij programi.

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit Revit.

Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.

Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Curriculum  0/17

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.

Instruktorë