Inventor Essentials

Inventor Essentials

Inventor Essentials
16
Gus, 2021
Cmimi: 225€

Për studentë: 180€

 Informacione rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 24 orë  
 • Çmimi i trajnimit: 225€ me TVSH (Për studentë 180€)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… përfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes: TEB dhe RBKO.

 

Objektivi i trajnimit ne Inventor Essentials

Trajnimi Autodesk Inventor Essentials ju mëson që të njiheni me modelimin parametrik, përmes një programi ku theks i veçantë i kushtohet praktikës. Ju do të mësoni shkathtësitë kyçe të dizajnimit të modeleve duke përdorur Autodesk Inventor, duke filluar nga skicimi konceptual, përmes modelimit të solideve (trupave), dizajnimit të pajisjeve të përbëra nga shumë pjesë dhe gjenerimin e vizatimeve për prodhim.

Parakushtet për ta ndjekur trajnimin

Meqë trajnimi Autodesk Inventor Essentials i dedikohet fillestarëve, nuk kërkohet ndonjë njohuri specifike për ta ndjekur këtë. Por, njohja e Sistemit Operativ Windows është shumë e preferuar.
Avantazh i madh për një kandidat është gjithsesi edhe njohja e AutoCAD 2D, meqë krijimi i skicave përkatësisht profileve, nga të cilat pastaj gjenerohen trupat 3D (solids), më së miri shpjegohet në AutoCAD.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Curriculum  0/14

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.

Instruktorë

Shkelzen Shabani

Autodesk Authorized Trainer Autodesk AutoCAD Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center Shkelzen Shabani ka përfunduar studimet e doktorates ne 2019, në Universiten Nigde Omer Halisdemir, Departamentin e Inxhinierise Mekanike, në Turqi, ndërsa studimet themelore dhe pasdiplomike-Master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtines, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Që nga viti 2007 është zgjedhur si asistent i rregullt në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, në departamentin e Prodhimtarisë dhe Automatizimit. Nga viti 2013 deri 2015 ishte asistent i angazhuar në Fakultetitn Ekonomik në lëndën e Informatikës. Në vitin 2014 certifikohet në Autocad Certified Professional (ACP) dhe mban trajnime që nga viti 2014 deri më 2019 në qendren trajnuese Infinit. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.