fbpx
Dashnor Kadiri

Dashnor Kadiri

Autodesk Authorized Trainer

Autodesk Revit Architecture Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Dashnor Kadiri ka diplomuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, në kuadër të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në departamentin e Arkitekturës.

I angazhuar si asistent në Fakultetin e Arkitekturës që nga viti 2016, në kuadër të katedrës së Vizualizimit dhe Estetikës Hapësinore.

Dashnor Kadiri ka experience 10 vjeqare në trajnime për Autodesk Revit Architecture në Kosovë dhe Shqiperi.

I angazhuar nga kompani të ndryshme ndërkombëtare si ekspert në fushën e Revit që nga viti 2016, poashtu bënë punë ‘outsourcing’ për dy kompani amerikane, të cilat kompani softeverin bazë posedojnë Revitin.

Pas një angazhimi të madh në nëntor të vitit 2019, Dashnor Kadiri arrinë të fitoj kredencialet Autodesk Certified Proffesional (ACP) në programin Revit Architecture.

Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC), e pavarur në Kosovë

scroll-to-top