fbpx

Revit 2020

27-05-19 Sabri Murati 0 comment

Me saktësi dhe efikasitet realizoni idetë e juaja të projektimit në modelin 3D

Përdoreni softuerin Revit për të krijuar projket-ndërtimin dhe dokumentacionin, I cili është konsistent, I koordinuar dhe ku I gjithë projketi është I bazuar në model dizajn.

  • Ku planet e kateve, lartësitë, prerjet dhe 3D pamjet, bëhen update në mënyrë automatike
  • Përdorni vizualizimet 3D para se objekti të jetë ndërtuar

Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet ekipeve të fushave të ndryshme

  • Autodesk Revit përmban vegla për projektim në arkitekturë, inxhinieri mekanike, elektrikë dhe hidro (MEP), projektim static, detale, inxhinieri dhe ndërtimtari të nivelit professional
  • Pjesëmarrësit e të gjithë fushave shkëmbejnë dhe ruajnë të gjitha punët e tyre në një projekt të vetëm dhe të përbashkët

Përdoreni Autodesk Revit që të bëni analizimin, stimulimin dhe lidhjen në cloud, që të përmirësoni projektin

  • Zgjeroni funksionalitetin e Revitit me softuerë tjerë dhe shërbime që ofron Autodesk
  • Personalizoni dhe zgjeroni rrjedhat e punës me zgjidhje në disiplina specifike ose rajonale që janë të ndërtuara me porosi nga partnerët e tjerë.
  • Lidhni ekipet e projektit dhe të dhënat në platformën BIM 360.

Për informacione më detaje shiqo këtuscroll-to-top