fbpx

Trajnim në Revit Architecture Fundamentals!

12-05-20 Sabri Murati 0 comment

📢 Mundësi trajnimi ONLINE në Revit Architecture Fundamentals!

📝 Rrisni shkathtësitë dhe avansoni karrierën tuaj duke mësuar për proceset e krijimit të 3D modelit arkitektonik, krijimin e planeve për ndërtim, teknikat bazike për vizatim dhe editim, modelimin e mureve, e shumë tema të tjera të cilat ligjerohen nga instruktorë të licensuar nga Autodesk.

🗓 Trajnimi fillon me 20 Maj 2020, Ora: 16:30

Çertifikim direkt nga Autodesk me 25% zbritje për të gjithë!

Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

Për shkak të kërkesë së madhe vendet janë të limituara! Nxitoni!

🔗Apliko në: https://itcad.net/courses/revit-architecture-fundamentals/

#itcad #revitarchitecture #3dmodeling #trainingscroll-to-top