fbpx

Karriera në AutoCAD – Çka duhet të dini

13-01-20 Sabri Murati 0 comment

AutoCAD është një pjesë integrale e industrisë CAD – jo vetëm si një pjesë e softuerit, por edhe si një aftësi e nevojshme në shumë industri. Pavarësisht nëse kemi të bëjmë me draftim apo inxhineri, mundësitë e karrierës ngushtohën shumë larg pa pasur aftësitë e nevojshme të AutoCAD-it. Çfarë lloji karriere ofron AutoCAD? Cilat janë kualifikimet e nevojshme? IT&CAD Training Center ka të gjitha përgjigjet për ju!

Cilat janë mundësitë e punësimit me AutoCAD?

AutoCAD është softueri më i popullarizuar CADD me kërkesën më të lartë në tregun e punës. Ekzistojnë gjithashtu versione të specializuara të AutoCAD dhe produkteve të tjera të Autodesk, të dizajnuara për hartuesit në role dhe industri specifike. AutoCAD përdoret në industri të ndryshme, kjo është arsyeja pse shkathtësitë nga AutoCAD janë një parakusht për shumë punë të mundshme. Edhe pse ka shumë mundësi të karrierës me AutoCAD, ne do të përqendrohemi në katër grupe kryesore:

 Draftimi

Draftuesit përdorin softuer AutoCAD për të kthyer projektimet e inxhinierëve ose arkitektëve në vizatime teknike dhe projekte. Këto vizatime do të përdoren për të krijuar struktura, mjete ose makina. Modelet gjithashtu përfshijnë specifikime si dimensionet, materialet dhe procedurat.
Softueri si AutoCAD është bërë një domosdoshmëri në këtë sektor të karrierës, pasi u mundëson njerëzve të krijojnë dizajne që mund të ripunohen dhe modifikohen. Profesionet që ndërlidhen me draftimin janë: drafter mekanik, elektrik, arkitektural, civil etj. Sipas ZipRecruiter, perspektiva e karrierës për Drafter është një rritje prej 7% ndërmjet 2016 dhe 2026.

 Ingjinieria

Inxhinierët përdorin softuerët AutoCAD për të prodhuar dizajne dhe specifikime për prodhimin ose modifikimin e përbërësve ose sistemeve mekanike. AutoCAD u lejon atyre që të dizajnojnë këto pjesë dhe të bëjnë simulime si durimi i stresit, për të parë sesa mirë do të funksionojnë këto dizajne në situata me presion të lartë. Softuerët gjithashtu janë të dobishëm për ekzekutimin e vlerësimeve të kostos dhe kontrollimin e faktorëve si dimensioni, vëllimi ose pesha. Profesionet që ndërlidhen me Inxhinierinë dhe AutoCAD janë: Ingjineri mekanik, civil, industrial etj.

 Arkitektura

Softueri AutoCAD është shumë i popullarizuar në fushën e arkitekturës. Mund të përdoret për të krijuar plane të detajuara të dyshemesë dhe paraqitje 3D të strukturave. Për më tepër, arkitektët mund të përdorin programin për të analizuar përbërësit e një ndërtese ose për të llogaritur nivelet e ngarkesës së strukturave mbështetëse. AutoCAD pasuron njohuritë e arkitektëve duke i shtuar atyre përparësi në tregun e punës.

 Dizajni

Dizajnerët, si arkitektët, mund të krijojnë modele dhe renderime 2D dhe 3D të dizajnit duke përdorur bibliotekat dhe shabllonet e gjera që AutoCAD mund të ofrojë. Këto modele madje mund të përfshijnë aspekte si tiparet e sipërfaqes (dritaret, dyert) dhe veçoritë e brendshme (mobiljet, skema e ngjyrave). Profesionet e dizajnit të cilat ndërlidhen me AutoCAD ndër të tjera përfshijnë: Dizajnerët e Enterierit, Dizajnerët Industrial etj.scroll-to-top