Maya - Modeling & Animation

Informacione rreth trajnimit

  • Kodi i trajnimit: MA-31
  • Kohëzgjatja e trajnimit: 60 orë
  • Çmimi i trajnimit: 595€ me TVSH (Për studentë 475€)
  • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
  • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

Objektivi i trajnimit Maya - Modeling & Animation

Autodesk Maya është një 3D softuer kompjuterik që përdoret për animacion, me një set të fuqishëm të veglave për modelim, renderim, simulim, teksturim dhe animacion. Ky program është i dizajnuar për 3D artistë, 3D modelues, si dhe për 3D animatorë.

Në këtë trajnim studentët do të fitojnë njohuritë themelore për të punuar me këtë softuer, si dhe do te spjegohen teknikat profesionale ne fushen e modelimit dhe animacionit 3D.

Pas fillimit te trajnimit ku do te sqarohen ne pika te shkurta te gjitha fushat e 3D, pastaj pjesemarresit ndahen ne dy grupe, njeri grup ne modelim ndersa tjetri ne animacion qo do te thote se pjesemarresit ndjekin njerin nga grupet.

Kurrikula e këtij niveli do të përfshinë temat esenciale siç janë:

 

Learning Maya Basics –UI

-Basic modeling

-Lighting,Shading & Rendering

-Rigging

-Animation & Cameras

-FX & Dynamics

 

Advanced Animation                               Advanced modeling

-Animating with keyframes                   -Character  & Creature modeling

-Motion path                                            -UV unwrapping

-Set driven key                                         -Sculpting tools

-Graph Editor                                           -Shading & Rendering

-Motion Capture                                     -Fur & Hair creation

-Constraints                                             -FX & Dynamics

-Animation layers

-Blendshapes

Ligjërues

Valon Iseni dhe Diar Pepiqi
Autodesk Authorized Trainer

APLIKO