fbpx

Revit Architecture Essentials

new revit architecture essentials image

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: REVA31
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 20 orë
 • Çmimi i trajnimit: 195€ me TVSH (Për studentë 156€)
 • Trajnimi fillon me date 20.01.2021
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.
APLIKO

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials

Autodesk Revit është një program shumë i fuqishëm i kategorisë BIM (Building Information Modeling) i cili punon në atë mënyrë, si arkitektët mendojnë!

Programi strukturon procesin e dizajnit përmes përdorimit të një modeli qendror 3D, ku ndryshimet e bëra në një pamje azhurnohen në të gjitha pamjet tjera, përfshirë edhe tabelat e ndryshme të cilat në fund mund të printohen.

Objektivi i trajnimit Revit Architecture Essentials është të aftësojë studentët të krijojnë modele të plota 3D të projekteve arkitektonike dhe t’i vendosin ato në vizatimet e punës. Prandaj, ky trajnim fokusohet në përdorimin e veglave (komandave) bazike, të cilat ju nevojiten shumicës së përdoruesve të këtij programi.

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit Revit.

Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.

Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Modulet e Trajnimit

 1. Hyrje në BIM dhe Revit
 2. Teknikat bazike për vizatim dhe editim
 3. Aranzhimi i niveleve dhe rastereve
 4. Modelimi i mureve
 5. Teknikat e të punuarit me dyer dhe dritare
 6. Krijimi i fasadave strukturale
 7. Organizimi i projektit
 8. Insertimi i komponenteve
 9. Modelimi i dyshemeve
 10.  Modelimi i tavaneve
 11. Modelimi i kulmeve
 12. Modelimi i shkallëve, gardheve dhe rampave
 13. Krijimi i planeve për ndërtim
 14. Kuotimi
 15. Vendosja e shënimeve në vizatim, si dhe krijimi i paramases
 16. Vizatimi i detajeve
 17. Eksportimi i file-ve nga Revit ne 3ds Max

Trajnimi do të zhvillohet në klasë, kurse njohuritë e marra gjatë ligjërimit të moduleve do të testohen me punë praktike.
Në rast të përkeqësimit të kushteve shkaku i pandemisë, trajnimi mund të kaloj pa ndonjë problem edhe online.

Të gjitha pajisjet sigurohen për pjesëmarrësit.

Orari i mbajtjes së trajnimit:

E hënë:  18:00 – 19:30 (2 orë mësimore)

E mërkurë: 18:00 – 19:30 (2 orë mësimore)

E premte:  18:00 – 19:30 (2 orë mësimore)

Lokacioni: IT&CAD Training Center, Rr. Bajram Kelmendi 115, Prishtinë

Ligjërues

Dashnor Kadiri
Autodesk Authorized Trainer

Autodesk Revit Architecture Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Dashnor Kadiri ka diplomuar në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, në kuadër të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në departamentin e Arkitekturës.

I angazhuar si asistent në Fakultetin e Arkitekturës që nga viti 2016, në kuadër të katedrës së Vizualizimit dhe Estetikës Hapësinore.

Dashnor Kadiri ka experience 10 vjeqare në trajnime për Autodesk Revit Architecture në Kosovë dhe Shqiperi.

I angazhuar nga kompani të ndryshme ndërkombëtare si ekspert në fushën e Revit që nga viti 2016, poashtu bënë punë ‘outsourcing’ për dy kompani amerikane, të cilat kompani softeverin bazë posedojnë Revitin.

Pas një angazhimi të madh në nëntor të vitit 2019, Dashnor Kadiri arrinë të fitoj kredencialet Autodesk Certified Proffesional (ACP) në programin Revit Architecture.

Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC), e pavarur në Kosovë

scroll-to-top