fbpx

AutoCAD Fundamentals

new autocad fundamentals image

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: AC21
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 24 orë
 • Çmimi i trajnimit: 188€ me TVSH (Për studentë 148€)
 • Trajnimi fillon me date 10.03.2021
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.
APLIKO

Objektivi i AutoCAD Fundamentals

Gjatë trajnimit në AutoCAD Fundamentals studentët do të aftësohen mjaftueshëm për të filluar përdorimin e programit të AutoCAD-it në mënyrë produktive. Gjatë trajnimit do të mësohet se si t’i qasemi hapësirës punuese dhe si t’i përdorim komandat për vizatim. Në këtë trajnim është përfshirë në tërësi mënyra e krijimit të vizatimeve duke filluar me mënyrën e vizatimit dhe të modifikimit të objekteve në AutoCAD përmes komandave si: vija, vija e përbërë, harqet, rrathët, drejtkëndëshi etj. Studentët gjithashtu do të njihen me konceptin dhe punën me shtresa (Layera), dhe konceptin dhe përdorimin e blloqeve. Në veçanti do t’i kushtohet vëmendje shënimit me tekst të vizatimeve duke përdorur veglat e tekstit, dimensionimit etj. Më në fund, studentët do të mësojnë se si t’i shtypin vizatime dhe të kuptojnë konceptet e hapësirës Model dhe hapësirës së Letrës.

 • Të kuptuarit e hapësirës punuese të shfrytëzuesit në AutoCAD (User Interface)
 • Përdorimi i komandave bazike për vizatim dhe editim të vizatimit
 • Organizimi i vizatimit në layera
 • Krijimi dhe Insertimi i blloqeve statike
 • Krijimi i tekstit, dimensionimit, shrafurave dhe organizimi i tyre
 • Përgatitja për printim

Përfitimet nga trajnimi

Në përgjithësi, ky trajnim do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike në këtë program shumë të sofistikuar dhe do të zgjeroj horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit AutoCAD.

Pas përfundimit të trajnimit kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mban Numrin Serik Unik për secilin pjesëmarrës dhe regjistrohet në Databazën e Autodeskut.

Gjithashtu të gjithë pjesëmarrësve në trajnim do t’ju ofrohet edhe asistencë në pyetje përgjigje edhe tre muaj pas përfundimit të trajnimit.

Modulet e trajnimit

 1. Si të fillohet me AutoCAD
 2. Komandat bazike për vizatim dhe editim në AutoCAD
 3. Projekt – Bërja e vizatimeve të thjeshta
 4. Të vizatuarit me precizitet në AutoCAD
 5. Organizimi i vizatimeve në shtresa (Layers)
 6. Komandat më të avancuara për vizatim dhe editim në AutoCAD
 7. Insertimi, krijimi dhe organizimi i blloqeve në projekt
 8. Projekt – Bërja e vizatimeve më të komplikuara
 9. Teksti dhe stilet e tij
 10. Dimensionimi
 11. Përdorimi dhe editimi i shrafurave
 12. Rregullimi i fletës për printim (Layout)
 13. Printimi i vizatimit tuaj
 14. Krijimi i shabllonit (Template)

A.1 Përdorimi i kalkulatorit (QuickCalc)

A.2 Komandat shtesë për Zoom

A.3 Komandat shtesë rreth punës me tekst

A.4 Komandat shtesë rreth punës me kuotim

A.5 Krijimi i konturave (Boundaries) dhe Regjioneve (Regions)

 

Shtojca A: Testimi i kandidateve per ate sa kane mesuar,

Shtojca B: Objektivat per pergaditjen e provimit ne Autodesk Certified User apo Autodesk Certified Professional

 

Trajnimi do të zhvillohet në klasë, kurse njohuritë e marra gjatë ligjërimit të moduleve do të testohen me punë praktike.
Në rast të përkeqësimit të kushteve shkaku i pandemisë, trajnimi mund të kaloj pa ndonjë problem edhe online.

Të gjitha pajisjet sigurohen për pjesëmarrësit.

Orari i mbajtjes së trajnimit:

E martë:  18:00 – 19:30 (2 orë mësimore)

E ejte: 18:00 – 19:30 (2 orë mësimore)

Lokacioni: IT&CAD Training Center, Rr. Bajram Kelmendi 115, Prishtinë

Ligjërues

Shkelzen Shabani
Autodesk Authorized Trainer

Autodesk AutoCAD Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Shkelzen Shabani ka përfunduar studimet e doktorates ne 2019, në Universiten Nigde Omer Halisdemir, Departamentin e Inxhinierise Mekanike, në Turqi, ndërsa studimet themelore dhe pasdiplomike-Master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtines, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

Që nga viti 2007 është zgjedhur si asistent i rregullt në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, në departamentin e Prodhimtarisë dhe Automatizimit. Nga viti 2013 deri 2015 ishte asistent i angazhuar në Fakultetitn Ekonomik në lëndën e Informatikës. Në vitin 2014 certifikohet në Autocad Certified Professional (ACP) dhe mban trajnime që nga viti 2014 deri më 2019 në qendren trajnuese Infinit. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.

scroll-to-top