fbpx

3ds Max Essentials + Intermediate

3ds max 21

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: 3DSM-32
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 40 orë
 • Çmimi i trajnimit: 320€ me TVSH (Për studentë 255€)
 • Trajnimi fillon me date 08.09.2020
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

Objektivi i trajnimit 3ds Max Fundamentals

Ky trajnim do t’u mundësojë studentëve që të fititojnë njohuri bazike në këte program shumë të sofistikuar dhe do të zgjerojë horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit 3ds Max.

 

Përmbajtja e trajnimit 3ds Max Fundamentals

 • MODULI 1 – Hyrje ne Autodesk 3ds Max / User Interface
 • MODULI 2 – Modelimi ne 3DS Max / Modelimi arkitektonik.
 • MODULI 3 – Materializimi dhe Texturimi ne 3DS Max / VRay            .
 • MODULI 4  – Metodologjia e Ndricimit / Vray
 • MODULI 5 – Vray Render Engine / GI Solucionet
 • MODULI 6 – Studimi I 4 rasteve te ndricimit / Exterior (dite/nate) Interior (dite/nate)
 • MODULI 7 – Bazat e animacionit / Animacioni arkitektonik

Ligjërues

Astrit Ibrahimi
Autodesk Authorized Trainer

Autodesk 3ds Max Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Astrit Ibrahimi – me profesion Msc I Ndertimtarise, ka kryer fakultetin e Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Universitetin e Prishtines. Profesionin e tij e ka ushtruar si inxhinier I ndertimtarise ne disa kompani te medha vendore dhe momentalisht ushtron po te njejtin profesion ne organizaten IOM (organizate e Kombeve te Bashkuara)

Me softwerat e Autodeskut eshte interesuar qe nga fillimi I vitit 2000 (atehere Kinetix 3DS Max 2.5) ku me vone me 2014 certifikohet si Autodesk 3DS Max Professional keshtu qe duke u certifikuar nga Autodesk Astriti ka marrë kredencialet Autodesk Certified Professional (ACP)  3ds Max, ndërsa në vitin 2019 eshte ri-certifikuar dhe është akredituar si Autodesk Certified Instructor (ACI) në 3ds Max 2020. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.

APLIKO
scroll-to-top