Maya - 3D Modeling, Texturing & Rendering

Informacione rreth trajnimit

  • Kodi i trajnimit: MA-32
  • Kohëzgjatja e trajnimit: 60 orë
  • Çmimi i trajnimit: 595€ me TVSH (Për studentë 475€)
  • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!
  • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.

Objektivi i trajnimit Maya - 3D Modeling, Texturing & Rendering

Autodesk Maya është një 3D softuer kompjuterik që përdoret për animacion, me një set të fuqishëm të veglave për modelim, renderim, simulim, teksturim dhe animacion. Ky program është i dizajnuar për 3D artistë, 3D modelues, si dhe për 3D animatorë.

Në këtë trajnim studentët do të fitojnë njohuritë themelore për të punuar me këtë softuer, si dhe do te spjegohen teknikat profesionale ne fushen e 3d modelimit, texturimit dhe renderimit.

Kurrikula e këtij niveli do të përfshinë temat esenciale siç janë:

Chapter 1
Learning Maya Basics

– Maya user interface
(Understanding Menus Sets, Shelf, Viewports, Channel box, Attribute editor, Status Line etc.)
– Basic Modeling & Working with Cameras
(Understanding of Polygon & Nurbs Modeling, Modeling Tools, Reference Images, Viewport’s Cameras)
– Lighting
(Understanding of Maya lights, Arnold lights, Light’s Attributes and 3D Positioning)
– Surfacing
(Creating and applying Shaders, using Maya Textures, Understanding of UVs and Importing Image Maps)
– Rigging & Animation
(Basic Rigging, How to use Rigging Tools, Principles of Animation, Keyframes & Graph Editor)
– Rendering
(Intro to Arnold Renderer, Render Settings, Batch Rendering)
-Fx & Dynamics
(Understanding of Creation CG Fire, Smoke, Dust, Hair and How to Simulate them)

Chapter 2
Hardsurface & Organic Modeling

– Introduction to advanced modeling
(Setting up The Project Files, Preferences and Hotkeys, Naming Conventions, Version Control)
– Understanding the difference between hardsurface and organic modelling
(Using modeling tools, Understanding of Topology, Edge Flow, Poly Count, Symmetry, World Scale)
– Creating the 3D Model & Preparing for rigging and animation
(Modeling some hardsurface assets, 3D character & Creature modeling)

Chapter 3
UV unwrapping

– Introductin to UVs
(What UVs are, UV Editor, UV Toolkit)
– Working with UV Tiles
(understanding of UV cordinates, working with models with multitile UVs, setting up the textures on models with multitile UVs)

Chapter 4
Shading & Rendering 3D Models

– Cartoon vs Realistic
(Understanding of Rendering between Cartoon and Realistic Models)
-Rendering with Arnold Renderer
(Exploring Arnold Standard Surface Shader and SSS Parameters)
– Studio lighting & IBL-Image Based Lighting
(Using Arnold lights to create studio lighting, IBL and Lights Attributes)
– Turntables
(Understanding Turntables, Creating them and Preparing Models for Turntables)

Ligjërues

Valon Iseni
Autodesk Authorized Trainer

Valon Iseni ka përfunduar akademinë për 3D Modelling, Animation and PostProduction, në SEDC (Seavus Education & Development Center), në Shkup, gjatë periudhës së viteve 2011-2012. Pas përfundimit, ka vazhduar trajnimin dhe punën praktike në kompaninë e mirënjohur FX3X në po të njëjtin qytet në një periudhë prej pothuajse 1 viti, ku pati fatin që si mentorë të ketë disa nga artistët që kanë punuar në projekte hollivudiane.

Më pas, ai ka qenë i anagazhuar si 3D Artist në disa kompani filmike në Maqedoni, dhe si freelancer me projekte online, derisa në vitin 2016 punësohet tek neoFILMS me bazë në Prishtinë, dhe pas një viti arrinë të bëhet menaxher (supervisor) pas rezultateve shumë të mira në këtë fushë.

Në fillim të vitit 2019, Valoni është çertifikuar si Autodesk Maya Certified Professional (ACP) si i pari shqiptar rezident në trojet shqiptare. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.

APLIKO