fbpx

Apliko IT

Çmimet janë dhënë për student. Numri minimal i studenteve në grup duhet të jetë 6.

Në çmim është përfshirë edhe TVSH-ja 18%.

Orari definitiv caktohet në momentin kur janë paraqitur numër i domosdoshëm i kandidatëve të interesuar, varësisht nga terminet e lira në Qendrën Trajnuese.

Pas ndjekjes së ndonjërit prej trajnimeve të fushës së Teknologjisë Informative (IT) merr certifikatë për përfundimin e trajnimit!

  Emri dhe mbiemri

  Pregatitja profesionale

  E-maili

  Telefoni

  Zgjedhni trajnimin

   scroll-to-top