Apliko

Çmimet janë dhënë për vijues. Numri minimal i vijuesve në grup duhet të jet 6.

Në çmim është përfshirë edhe TVSHja 18%.

Orari definitiv caktohet në momentin kur janë paraqitur numri i domosdoshëm i kandidatëve të interesuar, varësisht nga terminet e lira në Qendrën Trajnuese.

Pas ndjekjes së trajnimit, kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk në gjuhën angleze e cila mbanë numrin unikat dhe rexhistrohet në bazën e të dhënave të Autodesk dhe e njejta është e vlefshme në tërë botën.

Emri dhe mbiemri

Pregatitja profesionale

E-maili

Telefoni

Zgjedhni trajnimin