Apliko

Çmimet janë dhënë për vijues. Numri minimal i vijuesve në grup duhet të jet 6.

Në çmim është përfshirë edhe TVSHja 18%.

Orari definitiv caktohet në momentin kur janë paraqitur numri i domosdoshëm i kandidatëve të interesuar, varësisht nga terminet e lira në Qendrën Trajnuese.

Pas ndjekjes së trajnimit, kandidati merr certifikatën zyrtare të Autodesk Certificate of Completion e cila mbanë Numrin Serik Unikat dhe rexhistrohet në Databazën e Autodeskut. Kjo Certifikatë është e vlefshme në tërë Botën!

Emri dhe mbiemri

Pregatitja profesionale

E-maili

Telefoni

Zgjedhni trajnimin