Faton Spahiu

Autodesk Authorized Trainer

Autodesk 3ds Max Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Faton Spahiu ka përfunduar Bsc në Arkitekturë, në Universitetin për Biznes dhe Teknologji si dhe master në Fakultetin e Arkitektures në degën Parametric Design, në Universitetin Polis, në Tiranë.

Ka punuar për disa byro projektuese në Prishtine si arkitekt dhe ka udhëhequr disa projekte në Komunen e Fushë Kosovës.

Nga viti 2014 është ligjërues në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë, në lëndët Aplikimi i Kompjutereve në Arkitekturë.

Duke u certifikuar nga Autodesk, Fatoni ka marrë kredencialet Autodesk Certified Professional (ACP) në 3ds Max, ndërsa në vitin 2017, është akredituar si Autodesk Certified Instructor (ACI) në 3ds Max. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.