3ds Max Fundamentals

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: 3DSM-31
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 32 orë
 • Çmimi i trajnimit: 225€ me TVSH (Për studentë 180€)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!

Objektivi i trajnimit 3ds Max Fundamentals

Ky trajnim do t’u mundësojë studentëve që të fititojnë njohuri bazike në këte program shumë të sofistikuar dhe do të zgjerojë horizontet e njohurive tek përdoruesit e mëhershëm të programit 3ds Max.

 

Përmbajtja e trajnimit 3ds Max Fundamentals

 • Kapitulli 1 – Hyrje ne Autodesk 3ds Max
 • Kapitulli 2 – Konfigurimi i Autodesk 3ds Max.
 • Kapitulli 3 – Teknikat bazë të modelimit në 3ds Max.
 • Kapitulli 4 – Modelimi përmes objekteve 2D
 • Kapitulli 5 – Menaxhimi i të dhënave/ Interoperabiliteti
 • Kapitulli 6 – Materialet dhe materjalizimi
 • Kapitulli 7 – Teknikat bazë të ndriqimit
 • Kapitulli 8 – Ndriqimi përmes V-Ray
 • Kapitulli 9 – Renderimi dhe kamerat
 • Kapitulli 10 – Krijimi i animacioneve

Ligjërues

Faton Spahiu
Autodesk Authorized Trainer

Autodesk 3ds Max Certified Professional dhe Autodesk Authorized Trainer për IT&CAD Training Center

Faton Spahiu ka përfunduar Bsc në Arkitekturë, në Universitetin për Biznes dhe Teknologji si dhe master në Fakultetin e Arkitektures në degën Parametric Design, në Universitetin Polis, në Tiranë.

Ka punuar për disa byro projektuese në Prishtine si arkitekt dhe ka udhëhequr disa projekte në Komunen e Fushë Kosovës.

Nga viti 2014 është ligjërues në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë, në lëndët Aplikimi i Kompjutereve në Arkitekturë.

Duke u certifikuar nga Autodesk, Fatoni ka marrë kredencialet Autodesk Certified Professional (ACP)  3ds Max, ndërsa në vitin 2017, është akredituar si Autodesk Certified Instructor (ACI) në 3ds Max. Aktualisht mbanë trajnimet në IT&CAD Training Center, që është e vetmja Autodesk Training Center (ATC) e pavarur në Kosovë.

APLIKO