Emri i trajnimit Tipi i trajnimit Fillimi Kohëzgjatja
AutoCAD Essentials CAD - General Design, 09-05-2018 30 orë
3ds Max Fundamentals Modeling Rendering Animation, 09-05-2018 32 orë
Revit Architecture Fundamentals BIM / Architectural Design, 09-04-2018 28 orë
AutoCAD Beyond the Basics CAD - General Design, 06-05-2018 20 orë
Inventor Essentials Product development, 02-02-2018 30 orë
AutoCAD 3D Drawing & Modeling CAD - General Design, 11-20-2017 24 orë