Emri i trajnimit Tipi i trajnimit Fillimi Kohëzgjatja
AutoCAD Essentials CAD - General Design, 09-04-2017 30 orë
AutoCAD Beyond the Basics CAD - General Design, 09-05-2017 20 orë
AutoCAD 3D Drawing & Modeling CAD - General Design, 03-07-2017 24 orë